tăng đề kháng

  1. L

    Regamix Ấn Độ bổ gan, tăng đề kháng dùng trong Nuôi trồng thuỷ sản

    REGAMIX KHOÁNG HỮU CƠ BỔ GAN Xuất xứ: Zeus Biotech Limited - Ấn Độ Quy cách: 10kg/thùng Thành phần trong 1 kg: CuSO4 (min – max): 2.000 – 3.000 mg FeSO4 (min – max): 3.000 – 4.000 mg MnSO4 (min – max): 4.500 – 5.500 mg ZnSO4 (min – max): 9.000 – 10.000 mg CaHPO4 (min – max): 5.000 – 6.000 mg...