thay màn hình iphone 6

  1. Huzu

    Tư vấn Thay màn hình iPhone 6 tại Đà Nẵng

    Phân biệt hỏng mặt kính và hỏng màn hình iPhone 6: Lưu ý nhỏ cho bạn để dễ quyết định xem bạn cần thay mặt kính hay thay màn hình iPhone 6: Điện thoại chỉ cần thay mặt kính khi: Mặt kính điện thoại bị vỡ nhưng cảm ứng vẫn sử dụng bình thường. Trường hợp này bạn không cần thay nguyên bộ màn...