thc (marijuana/cần sa)

  1. C

    Cần bán Bộ Xét Nghiệm Chất Gây Nghiện Cho Khám Sức Khỏe Lái Xe

    Bộ xét nghiệm chất gây nghiện cho khám sức khỏe lái xe MOP-AMP-MEP-THC Hiện tại công ty chúng tôi đang cung cấp dòng test nhanh xét nghiệm phát hiện chất gây nghiệm hỗ trợ cho khám sức khỏe, đặc biệt là phục vụ cho khám sức khỏe bộ phận tài xế lái xe theo thông tư liên tịch số...