thiết bị mạng cisco

  1. ciscochinhhang

    Tư vấn Cisco đã giới thiệu bộ thu phát SFP-25G-SR-S mới

    Cisco đã giới thiệu bộ thu phát SFP-25G-SR-S mới cho các ứng dụng Trung tâm dữ liệu và Doanh nghiệp. Bộ thu phát mới này tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển từ 10G sang tốc độ dữ liệu cao hơn 25G bằng cách giảm đô la trên mỗi Gbps và cho phép sử dụng lại cơ sở hạ tầng cáp quang. Cáp và...