thiết kế lồng nuôi vẹt

  1. chuongchimcanh

    Cần bán bán chuồng nuôi vẹt

    Chuồng nuôi vẹt Thi công và xản xuất lồng nuôi vẹt tại HCN, lồng vẹt được thiết kế theo kích thước chuẩn và sang thọng. Kích thước lồng vẹt,chân 40cm lồng cao 100cm rộng 70cm sâu 50cm khoảng cách dây 2.5 / 3.5 cm, màu đen. Chọn lồng sắt cho vẹt, bao gồm ngăn kéo. Các lồng có sẵn trong hoàn...