thietbibomapsuat

  1. thao.duongtrieuanh

    Bơm Diaphram Hypro D503 với Bộ điều chỉnh và Hộp số

    Bơm Diaphram Hypro D503 với Bộ điều chỉnh và Hộp số Nhà sản xuất: Pentair Flow Technologies Mfg Phần #: 9910-D503GRGI Mã sản phẩm: 620-9910-D503GRGI Các bơm màng, áp suất trung bình, nhôm anot hóa đạt được tới 14,3 gpm (54,1 lpm) và 580 psi (40 bar). Áp suất và đầu ra được thiết kế để đạt...