thu nhap thu dong

  1. L

    Những Kênh Tạo Thu Nhập Thụ Động Cho Nhà Đầu Tư

    Có rất nhiều kênh đầu tư tạo nên thu nhập thụ động chỉ với một số vốn nhỏ (50-100-200tr). Đầu tư vào đâu để đồng tiền sinh lời nhanh nhất, giàu nhanh hơn? Bài viết dưới đây sẽ chỉ cho bạn những cách đầu tư có thể tạo ra nguồn thu nhập thụ đồng cao! Trước tiên bạn phải xác định rõ mục tiêu đầu...
  2. L

    Thu Nhập Thụ Động - Cách Tiến Tới Tự Do Tài Chính Nhanh Nhất

    Theo cách nhìn mới, người giàu không phải là người có nhiều tài sản. Thước đo của giàu có chính là nguồn thu nhập thụ động. Đó chính là nguồn thu nhập giúp họ duy trì mức sống ngay cả khi không làm việc nữa. THƯỚC ĐO CỦA SỰ GIÀU CÓ - THU NHẬP THỤ ĐỘNG Các giá trị tài sản tích lũy (khi mua...