thùng chở hàng sau xe máy chứa rác thải y tế

  1. N

    Tư vấn Thùng chở rác thải y tế, thùng chở hàng chứa vacxin , thùng giao hàng

    Thùng vận chuyển rác thải y tế xe máy màu vàng: dùng thu gom rác thải nguy hại, rác thải lây nhiễm y tế, các nhóm rác thải, chất thải y tế chứa dịch, máu, mô và mẫu bệnh phẩm sau phẫu thuật và khám chữa bệnh.: Thùng được tranh bị sơn màu vàng, có logo dán 3 mặt thùng, dây baga đa năng tiện lợi...
  2. N

    Tư vấn Thùng chở rác thải y tế, thùng chở hàng chứa vacxin , thùng giao hàng

    Thùng vận chuyển rác thải y tế xe máy màu vàng: dùng thu gom rác thải nguy hại, rác thải lây nhiễm y tế, các nhóm rác thải, chất thải y tế chứa dịch, máu, mô và mẫu bệnh phẩm sau phẫu thuật và khám chữa bệnh.: Thùng được tranh bị sơn màu vàng, có logo dán 3 mặt thùng, dây baga đa năng tiện lợi...