thùng nhựa đặc hà nội

  1. M

    Thùng nhựa đặc B12, sóng nhựa bít B12

    Thùng nhựa đặc B12, sóng nhựa bít B12, thùng chứa B12, thùng nhựa đặc chứa đồ, thùng nhựa đặc hà nội, thùng nhựa đặc giá rẻ Thùng nhựa đặc B12, sóng nhựa bít B12 1. Thông số kỹ thuật thùng nhựa đặc B12 - Kích thước: 350 x 253.5 x 100 mm - Vật liệu: Nhựa PP - Màu sắc : Xanh dương, vàng...
  2. M

    Tư vấn Thùng nhựa đặc B9, sóng nhựa bít B9

    Thùng nhựa đặc B9, sóng nhựa bít B9, thùng chứa B9, thùng nhựa đặc chứa đồ, thùng nhựa đặc hà nội, thùng nhựa đặc giá rẻ Thùng nhựa đặc B9, sóng nhựa bít B9 1. Thông số kỹ thuật - Kích thước: 495 x 395 x 115 mm - Vật liệu: Nhựa PP - Màu sắc : Xanh dương, xanh lá, đỏ,… 2. Đặc điểm nổi...