thùng nuôi cá các tỉnh phía bắ

  1. Maianhkd3

    Tư vấn Thùng làm hệ Aquaponics, thùng nhựa nuôi cá, nuôi tôm

    Thùng làm hệ Aquaponics, thùng nhựa nuôi cá, nuôi tôm Thùng nhựa công nghiệp chuyên dụng nuôi cá, làm hệ Aquaponics được làm từ nhựa PPUV nguyên sinh với đặc tính: Dãn nở khi gặp thay đổi điều kiện môi trường tránh giòn vỡ như nóng chuyển sang lạnh hoặc ngược lại. Chịu được ăn mòn tự nhiên và...