thước thủy cơ khí

  1. L

    thước thủy của hãng metrology Đài Loan

    Thước thủy tên gọi khác là nivo, một sản phẩm dùng để đo góc cho những vật dụng, những thí nghiệm, những sự đo đạc tính toán của nhiều ngành lĩnh vực khác nhau, nhất là trong ngành kiểm tra chất lượng công trình... Cụ thể thước thủy đo việc thăng bằng của nước để đưa ra những thông số về...