trẻ điếc bẩm sinh

  1. M

    Tư vấn 4 Lợi ích khi can thiệp trợ thính sớm cho trẻ nghe kém

    Não bộ của trẻ được lập trình để học những kỹ năng ngôn ngữ cơ bản trong những năm đầu đời, đặc biệt trong giai đoạn vàng từ 0 – 3 tuổi. Trẻ được can thiệp trợ thính sớm sẽ có thể đạt được lợi ích tối đa: 1. Học các kỹ năng đọc gần tương đương với trẻ nghe bình thường ở cùng độ tuổi 2. Đi...