trungcapsuphamhanoi

  1. Giaoducsam

    Dạy học cho trẻ mẫu giáo- lựa chọn phương pháp nào mới là tốt?

    Bạn biết rằng trẻ mẫu giáo của bạn không được nuôi trong chuồng nhưng làm thế nào để bạn truyền đạt điều đó cho bất cứ ai ăn với cô ấy? Nhai với miệng mở, ăn bằng tay, ợ, danh sách cứ lặp đi lặp lại. Không có gì lạ khi thời gian ăn tối ở nhiều ngôi nhà, nơi có một đứa trẻ dưới năm tuổi trở thành...