tủ mạng

 1. truongvinhphuhtt

  Tủ Rack HTT10U-D500 ( Chính hãng )

  Tủ Rack HTT10U-D500 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H500 x W540 x D500 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe, 1 quạt gió, 1 ổ cắm 3 chấu. Chúng...
 2. truongvinhphuhtt

  Tủ Rack HTT12U-D600 ( Chính hãng )

  Tủ Rack HTT12U-D600 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H600 x W540 x D600 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe, 1 quạt gió, 1 ổ cắm 3 chấu. Chúng...
 3. truongvinhphuhtt

  Tủ Rack HTT15U-D600 ( Chính hãng )

  Tủ Rack HTT15U-D600 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H800 x W600 x D600 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe, 1 quạt gió, 1 ổ cắm 3 chấu Chúng tôi...
 4. truongvinhphuhtt

  Tủ mạng HTT15U-D800 ( Chính hãng )

  Tủ mạng HTT15U-D800 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H800 x W600 x D800 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe, 1 quạt gió, 1 ổ cắm 3 chấu. Chúng...
 5. truongvinhphuhtt

  Tủ Rack HTT20U-D600 ( Chính hãng )

  Tủ Rack HTT20U-D600 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1100 x W600 x D600 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe, 1 quạt gió, 1 ổ cắm 6 chấu. Chúng...
 6. truongvinhphuhtt

  Tủ rack HTT20U-D800 ( Chính hãng )

  Tủ rack HTT20U-D800 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1100 x W600 x D800 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe, 2 quạt gió,1 ổ cắm 6 chấu. Chúng...
 7. truongvinhphuhtt

  Tủ mạng HTT20U-D1000 ( Chính hãng )

  Tủ mạng HTT20U-D1000 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1100 x W600 x D1000 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe , 2 quqtj gió, q ổ cắm 6 chấu...
 8. truongvinhphuhtt

  Tủ Rack HTT27U-D600 (Chính Hãng )

  Tủ Rack HTT27U-D600 (Chính Hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1400 x W600 x D600 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe, 2 quạt gió,1 ổ cắm 6 chấu. Chúng tôi...
 9. truongvinhphuhtt

  Tủ Mạng HTT27U-D800 ( Chính Hãng )

  Tủ Mạng HTT27U-D800 ( Chính Hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1400 x W600 x D800 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di chuyển...
 10. truongvinhphuhtt

  Tủ Rack HTT27U-D1000 (Chính hãng)

  Tủ Rack HTT27U-D1000 (Chính hãng) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1400 x W600 x D100 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe, 2 quạt gió, 1 ổ cắm 6 chấu. Chúng...
 11. truongvinhphuhtt

  Tủ rack HTT32U-D600 ( Chính Hãng )

  Tủ rack HTT32U-D600 ( Chính Hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1600 x W600 x D600 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di...
 12. truongvinhphuhtt

  Tủ mạng HTT32U-D800 ( Chính hãng )

  Tủ mạng HTT32U-D800 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1600 x W600 x D800 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di...
 13. truongvinhphuhtt

  Tủ rack HTT32U-D1000 ( Chính Hãng )

  Tủ rack HTT32U-D1000 ( Chính Hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1600 x W600 x D1000 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di...
 14. truongvinhphuhtt

  Tủ mạng HTT36U-D600 ( Chính hãng )

  Tủ mạng HTT36U-D600 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1800 x W600 x D600 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di chuyển...
 15. truongvinhphuhtt

  Tủ Rack HTT36U-D800 ( Chính hãng )

  Tủ Rack HTT36U-D800 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1800 x W600 x D800 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di chuyển...
 16. truongvinhphuhtt

  Tủ Mạng HTT36U-D1000 ( Chính hãng )

  Tủ Mạng HTT36U-D1000 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1800 x W600 x D1000 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di...
 17. truongvinhphuhtt

  Tủ Mạng HTT42U-D600 ( Chính hãng )

  Tủ Mạng HTT42U-D600 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H2100 x W600 x D600 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di chuyển...
 18. truongvinhphuhtt

  Tủ Rack HTT42U-D800 ( Chính hãng )

  Tủ Rack HTT42U-D800 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H2100 x W600 x D800 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di...
 19. truongvinhphuhtt

  Tủ Mạng HTT42U-D1000 Chính hãng

  TỦ RACK HTT42U-D1000 Thông tin sản phẩm : Kích thước : H2100 x W600 x D1000 Tủ được làm bằng thép tắm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gỉ 100%. Kết cấu tháo rời, dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thông bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di chuyển cũng như...
 20. Văn Tiến HTT

  Cần bán Chuyên cung cấp và phân phối sỉ lẻ Tủ Mang, Tủ Rack,...

  Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại tủ mạng với nhiều hãng như ECP, SJ, QTK, HQ, HTP,... cùng với nhiều kích cỡ khác nhau như 6U, 10U,12U,32U,... Chuyên thi công và lắp ráp tủ mạng theo yêu cầu khách hàng Bảo hành dài hạn ĐẾN VỚI CÔNG TY CHÚNG TÔI BẠN CÓ THỂ YÊN TÂM VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ...
 21. Văn Tiến HTT

  Trung tâm chuyên cung cấp tủ mạng tủ rack giá rẻ TP HCM

  Tủ Mạng HTT-12U (W540xH600xD600) Tính năng cơ bản Làm bằng thép tầm CT3 dày 1-2mm Khung tủ được thiết kế liền lạc. Trọng lượng tủ đủ nhẹ để phù hợp với việc treo gá lên tường. Thanh đứng được thiết kế tối ưu cho việc luồn dây cáp với các lổ chờ kèm khả năng di chuyển thanh đứng để thay đổi...
 22. cáp mạng

  Cần bán Tủ Mạng-Tủ Rack 15UD600, chuyên phân phối các loại tủ mạng, tủ rack hàng nhập khẩu

  Tủ Mạng-Tủ Rack 15UD600 Mã sản phẩm : 15UD600 Phân phối bởi: AnNamtelecom_network! Website: http://annamtelecom.com/ Địa chỉ: 363 Nguyễn Khang – Cầu Giấy – Hà Nội Email: 363annam@gmail.com kdpp: 039.396.2758 – hotline: 094.118.6696 ==================================== THÔNG TIN SẢN...
 23. luongannam

  Cần bán Tủ Mạng Tủ Rack 6u D600 D800

  TỦ MẠNG TỦ RACK 6U Sản phẩm được Phân phối bởi: ANNAM NETWOOK - TOOL – CABLE Chi tiết tại : http://phukienmang.vn/ ĐC: 160 PHỐ CHÙA LÁNG – HN ĐT: 0243.775.9402 - 0918.354.183 – 0972.066.283 (zalo) Gmail: luongannam2016@gmail.com Cung cấp và phân phối thiết bị mạng chuyên nghiệp cho...
 24. T

  Tư vấn Ký Hiệu U Trong Tủ Rack 42u Là Gì?

  Hẳn đã có vài lần bạn thấy hay nghe nói đến cụm từ "Tủ rack 42U" "Rack 42U" mà không hiểu ký hiệu U là gì? U có kích thước là bao nhiêu? Vậy "U" là gì? "U" là đơn vị đo của tủ mạng để tính kích thước của thanh tiêu chuẩn bắt thiết bị trong tủ mạng, 1U=1.75inch~4,45cm. Thường thì Tủ rack sẽ...