tủ server

 1. truongvinhphuhtt

  Tủ Rack HTT10U-D500 ( Chính hãng )

  Tủ Rack HTT10U-D500 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H500 x W540 x D500 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe, 1 quạt gió, 1 ổ cắm 3 chấu. Chúng...
 2. truongvinhphuhtt

  Tủ Rack HTT12U-D600 ( Chính hãng )

  Tủ Rack HTT12U-D600 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H600 x W540 x D600 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe, 1 quạt gió, 1 ổ cắm 3 chấu. Chúng...
 3. truongvinhphuhtt

  Tủ Rack HTT15U-D600 ( Chính hãng )

  Tủ Rack HTT15U-D600 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H800 x W600 x D600 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe, 1 quạt gió, 1 ổ cắm 3 chấu Chúng tôi...
 4. truongvinhphuhtt

  Tủ mạng HTT15U-D800 ( Chính hãng )

  Tủ mạng HTT15U-D800 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H800 x W600 x D800 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe, 1 quạt gió, 1 ổ cắm 3 chấu. Chúng...
 5. truongvinhphuhtt

  Tủ Rack HTT20U-D600 ( Chính hãng )

  Tủ Rack HTT20U-D600 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1100 x W600 x D600 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe, 1 quạt gió, 1 ổ cắm 6 chấu. Chúng...
 6. truongvinhphuhtt

  Tủ rack HTT20U-D800 ( Chính hãng )

  Tủ rack HTT20U-D800 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1100 x W600 x D800 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe, 2 quạt gió,1 ổ cắm 6 chấu. Chúng...
 7. truongvinhphuhtt

  Tủ mạng HTT20U-D1000 ( Chính hãng )

  Tủ mạng HTT20U-D1000 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1100 x W600 x D1000 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe , 2 quqtj gió, q ổ cắm 6 chấu...
 8. truongvinhphuhtt

  Tủ Rack HTT27U-D600 (Chính Hãng )

  Tủ Rack HTT27U-D600 (Chính Hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1400 x W600 x D600 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe, 2 quạt gió,1 ổ cắm 6 chấu. Chúng tôi...
 9. truongvinhphuhtt

  Tủ Mạng HTT27U-D800 ( Chính Hãng )

  Tủ Mạng HTT27U-D800 ( Chính Hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1400 x W600 x D800 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di chuyển...
 10. truongvinhphuhtt

  Tủ Rack HTT27U-D1000 (Chính hãng)

  Tủ Rack HTT27U-D1000 (Chính hãng) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1400 x W600 x D100 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe, 2 quạt gió, 1 ổ cắm 6 chấu. Chúng...
 11. truongvinhphuhtt

  Tủ rack HTT32U-D600 ( Chính Hãng )

  Tủ rack HTT32U-D600 ( Chính Hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1600 x W600 x D600 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di...
 12. truongvinhphuhtt

  Tủ mạng HTT32U-D800 ( Chính hãng )

  Tủ mạng HTT32U-D800 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1600 x W600 x D800 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di...
 13. truongvinhphuhtt

  Tủ rack HTT32U-D1000 ( Chính Hãng )

  Tủ rack HTT32U-D1000 ( Chính Hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1600 x W600 x D1000 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di...
 14. truongvinhphuhtt

  Tủ mạng HTT36U-D600 ( Chính hãng )

  Tủ mạng HTT36U-D600 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1800 x W600 x D600 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di chuyển...
 15. truongvinhphuhtt

  Tủ Rack HTT36U-D800 ( Chính hãng )

  Tủ Rack HTT36U-D800 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1800 x W600 x D800 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di chuyển...
 16. truongvinhphuhtt

  Tủ Mạng HTT36U-D1000 ( Chính hãng )

  Tủ Mạng HTT36U-D1000 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H1800 x W600 x D1000 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di...
 17. truongvinhphuhtt

  Tủ Rack HTT42U-D800 ( Chính hãng )

  Tủ Rack HTT42U-D800 ( Chính hãng ) Thông tin sản phẩm : Kích thước : H2100 x W600 x D800 Tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gĩ 100%. Kết cấu tháo rời , dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di...
 18. truongvinhphuhtt

  Tủ Mạng HTT42U-D1000 Chính hãng

  TỦ RACK HTT42U-D1000 Thông tin sản phẩm : Kích thước : H2100 x W600 x D1000 Tủ được làm bằng thép tắm CT3 dày 1-2mm sơn tĩnh điện chống gỉ 100%. Kết cấu tháo rời, dễ dàng tháo lắp, cửa cánh lưới giúp quan sát thiết bị bên trong. Hệ thông bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di chuyển cũng như...