tư vấn tâm lý học đường

 1. M

  Khóa học công tác tư vấn tâm lý học đường

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH khóa học công tác tư vấn tâm lý học đường Minh Nguyệt – 0983 86 86 21( Phòng đào tạo) Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Căn cứ...
 2. M

  Khóa học tư vấn tâm lý học đường

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH khóa học công tác tư vấn tâm lý học đường tại Tp Hồ Chí Minh Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28...
 3. N

  khóa học công tác tư vấn tâm lý học đường tại Tp Hồ Chí Minh

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH khóa học công tác tư vấn tâm lý học đường tại Tp Hồ Chí Minh Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28...