tượng nu lũa nghệ thuật

  1. nhomxingfa

    Cần bán Những tác phẩm tượng nu lũa độc đáo nghệ thuật có giá trị cao

    Hình tượng Nu lua với các tác phẩm nghệ thuật độc đáo tạo Hà Nội Các khúc nu lũa được khai thác từ những gốc cây gỗ cổ thụ đã chết trong các khu rừng nguyên sinh rộng lớn hay trên núi đá, trong suối, lòng đất...Quy trình vận chuyển khúc gỗ lớn xuống núi cũng đòi hỏi rất nhiều công sức, có khi...