văn bằng

  1. nguyenttthu

    Khóa học nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em

    KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC Chương trình này nhằm trang bị cho người học một số năng lực để thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Sau khi...