vận chuyển quốc tế

 1. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu nồi hơi

  Quy định thủ tục nhập khẩu nồi hơi 1.1. Cơ sở pháp lý Nồi hơi nhập khẩu được nhập từ rất nhiều quốc gia khác nhau nồi hơi mới hoặc đã qua sử dụng. Thủ tục nhập khẩu nồi hơi được quy định trong những văn bản sau đây: Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày...
 2. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy trộn hoặc nhào bột

  Chính sách nhập khẩu máy trộn hoặc nhào Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu máy trộn hoặc nhào được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Thông tư số...
 3. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy ly tâm

  Chính sách nhập khẩu máy ly tâm Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu máy ly tâm được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN...
 4. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu dụng cụ câu cá

  Chính sách nhập khẩu dụng cụ câu cá Quy trình làm thủ tục nhập khẩu dụng cụ câu cá được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP...
 5. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy dán tem

  Quy định thủ tục nhập khẩu máy dán tem tự động Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy dán tem tự động được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015; Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015; Công văn số 589/CT-TTHT ngày 17/01/2017; Thông tư...
 6. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu vòng lắc eo

  Chính sách nhập khẩu vòng lắc eo Quy trình thủ tục nhập khẩu vòng lắc eo được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày...
 7. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhâp khẩu vợt cầu lông

  Chính sách nhập khẩu vợt cầu lông Quy trình thủ tục nhập khẩu vợt cầu lông được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày...
 8. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu xe đẩy hàng

  Chính sách nhập khẩu xe đẩy hàng Quy trình thủ tục nhập khẩu xe đẩy hàng được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày...
 9. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu Pin Lithium về Việt Nam

  Pin Lithium là một loại pin sử dụng công nghệ lithium-ion (Li-ion) hoặc lithium-polymer (Li-Po) để lưu trữ và cung cấp năng lượng. Đây là một trong những loại pin phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị di động và hệ thống điện tử, bao gồm điện thoại di động, máy tính xách...
 10. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu bồn chứa, bể chứa

  Chính sách nhập khẩu Chính sách nhập khẩu bồn chứa, bể chứa nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015...
 11. Daisyhoang0405

  Tư vấn Cập nhật: Thủ tục nhập khẩu máy xông hơi mặt

  Chính sách nhập khẩu máy xông hơi mặt Chính sách nhập khẩu phòng xông hơi nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 14/2015/TT-BTC...
 12. Daisyhoang0405

  Tư vấn Cập nhật: Thủ tục nhập khẩu phụ kiện nhà tắm

  Chính sách nhập khẩu Chính sách nhập khẩu phụ kiện nhà tắm nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015...
 13. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng

  Chính sách nhập khẩu Chính sách nhập khẩu đồ gia dụng nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015; Nghị...
 14. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu kính hiển vi

  Chính sách nhập khẩu kính hiển vi Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu kính hiển vi được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày...
 15. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu phụ gia thực phẩm

  Chính sách nhập khẩu phụ gia thực phẩm Quy trình làm thủ tục nhập khẩu phụ gia thực phẩm được quy định trong những văn bản pháp luật sau đâu: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018...
 16. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu quạt tản nhiệt

  Chính sách nhập khẩu quạt tản nhiệt Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu quạt tản nhiệt được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số...
 17. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu nước rửa chén

  Chính sách nhập khẩu nước rửa chén Chính sách và quy trình làm thủ tục nhập khẩu nước rửa chén được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011; Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung...
 18. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu khăn giấy

  Chính sách nhập khẩu khăn giấy Chính sách nhập khẩu khăn giấy các loại được quy định trong các văn bản pháp luật sau: Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018...
 19. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu tổ yến

  Chính sách nhập khẩu tổ yến Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu tổ yến được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày...
 20. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu bồn tắm

  Chính sách nhập khẩu bồn tắm Chính sách nhập khẩu bồn tắm nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015...
 21. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu tủ rượu

  Chính sách nhập khẩu tủ rượu Chính sách nhập khẩu tủ đựng rượu nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày...
 22. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu phụ kiện may mặc

  Chính sách nhập khẩu phụ kiện may mặc Thủ tục nhập khẩu phụ kiện may mặc được quy định bởi những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày...
 23. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu cá

  Chính sách nhập khẩu cá Thủ tục nhập khẩu cá nói riêng, thủy sản nói chung được quy định bởi những văn bản sau đây: Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017...
 24. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy gieo hạt

  Chính sách nhập khẩu máy gieo hạt Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy gieo hạt được quy định trong những văn bản sau đây: Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015. Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018...
 25. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy cắt giấy

  Chính sách nhập khẩu máy cắt giấy Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu máy cắt giấy được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC...
 26. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu đồng hồ đo áp suất

  Chính sách nhập khẩu đồng hồ đo áp suất Quy trình làm thủ tục nhập khẩu đồng hồ đo áp suất được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP...
 27. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu dụng cụ nhà bếp

  Chính sách nhập khẩu dụng cụ nhà bếp Thủ tục nhập khẩu đồ dùng nhà bếp được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Luật ATTP 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 QCVN 12-1:2011/BYT Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày...
 28. Daisyhoang0405

  Cần bán Thủ tục nhập khẩu giày dép

  Chính sách nhập khẩu giày dép Thủ tục nhập khẩu giày dép được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định số...
 29. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu tấm thạch cao

  Chính sách nhập khẩu tấm thạch cao Thủ tục nhập khẩu tấm thạch cao được quy định bởi những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019...
 30. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu vỏ thông

  Chính sách nhập khẩu vỏ thông Chính sách nhập khẩu vỏ thông nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014; Thông tư 04 /2017/TT-BNNPTNT ngày...
 31. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu buồng xông hơi

  Chính sách nhập khẩu buồng xông hơi Chính sách nhập khẩu phòng xông hơi nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày...
 32. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu lều bạt

  Chính sách nhập khẩu lều bạt Quy trình làm thủ tục nhập khẩu lều bạt được quy định bởi những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; Nghị...
 33. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy tính về Việt Nam

  Chính sách nhập khẩu máy tính Khi làm thủ tục nhập khẩu bất kỳ loại mặt hàng nào thì, đầu tiên Quý vị phải hiểu được về chính sách nhập khẩu của mặt hàng đó. Chính sách nhập khẩu máy tính các loại được quy định trong các văn bản pháp luật sau: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ...
 34. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhâp khẩu quạt điện

  Chính sách nhập khẩu quạt điện Quy trình làm thủ tục nhập khẩu quạt điện được Quy định tại những văn bản pháp luật sau đây: Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018...
 35. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu phô mai

  Chính sách nhập khẩu phô mai Quy trình làm thủ tục nhập khẩu phô mai được quy định trong những văn bản pháp luật sau: Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/08/2001; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018...
 36. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu mặt nạ dưỡng da

  Chính sách nhập khẩu mặt nạ dưỡng da Khi làm thủ tục nhập khẩu bất kỳ loại mặt hàng nào thì, đầu tiên Quý vị phải hiểu được về chính sách nhập khẩu của mặt hàng đó. Chính sách nhập khẩu mặt nạ dưỡng da các loại được quy định trong các văn bản pháp luật sau: Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày...
 37. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu nông sản vào Việt Nam

  Chính sách nhập khẩu nông sản vào Việt nam 1.1. Căn cứ pháp lý Nông sản có rất nhiều loại khác nhau được nhập vào Việt Nam từ nhiều quốc gia khác nhau. Sau đây là những quy định về thủ tục nhập khẩu nông sản vào Việt Nam: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Thông tư...
 38. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu pallet các loại

  Chính sách nhập khẩu pallet Thủ tục, chính sách nhập khẩu pallet nhựa, gỗ, giấy, sắt, nhôm được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Công văn số 2994/TCHQ-TXNK ngày 15/06/2012 Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016 Thông tư...
 39. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy triệt lông

  Chính sách nhập khẩu máy triệt lông Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu máy triệt lông được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Công văn 883/TXNK-PL...
 40. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu đèn năng lượng mặt trời về Việt Nam

  Chính sách nhập khẩu đèn năng lượng mặt trời Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu đèn năng lượng mặt trời được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị...
 41. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu bàn chải đánh răng

  Chính sách nhập khẩu bàn chải đánh răng Có rất nhiều loại bàn chải đánh răng khác nhau, được nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, thủ tục nhập khẩu bàn chải đánh răng được quy định trong những văn bản sau: Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày Thông tư...
 42. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy hút mùi

  THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY HÚT MÙI ------------------------------------------------ Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy hút mùi được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017; Thông tư...
 43. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu thiết bị vệ sinh các loại

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VỆ SINH ------------------------------------------------ Thủ tục nhập khẩu thiết bị vệ sinh được quy định theo những văn bản pháp luật giới đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày...
 44. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy làm lạnh

  THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY LÀM LẠNH ----------------------------------------------- Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy làm lạnh được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017; Thông tư...
 45. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu băng vệ sinh

  THỦ TỤC NHẬP KHẨU BĂNG VỆ SINH ----------------------------------------------- Quy trình làm thủ tục nhập khẩu băng vệ sinh được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC...
 46. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu két sắt

  THỦ TỤC NHẬP KHẨU KÉT SẮT ----------------------------------------- Quy trình làm thủ tục nhập khẩu và chính sách nhập khẩu két sắt được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định...
 47. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu đèn năng lượng mặt trời

  CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ------------------------------------------------------------------- Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu đèn năng lượng mặt trời được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung...
 48. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy dệt vải

  THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY DỆT ---------------------------------------------------------- Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy dệt được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015; Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015; Công văn số 589/CT-TTHT ngày...
 49. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy phun sương

  THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY PHUN SƯƠNG ----------------------------------------------- Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy phun sương được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP...
 50. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu giày dép

  QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU GIÀY DÉP -------------------------------------------------------- Thủ tục nhập khẩu giày dép được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày...
 51. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu áo quần

  QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU ÁO QUẦN -------------------------------------------------------- Thủ tục nhập khẩu quần áo được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày...
 52. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu cẩu tháp

  CHÍNH SÁCH THỦ TỤC NHẬP KHẨU CẦU THÁP ---------------------------------------------------- Chính sách nhập khẩu cần cẩu tháp được quy định tại những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày...
 53. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu đàn Piano

  QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐÀN PIANO ------------------------------------------------ Quy trình làm thủ tục nhập khẩu đàn piano được quy định trong những văn bản pháp luật sau: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP...
 54. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em

  THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỒ CHƠI TRẺ EM --------------------------------------------- Quy trình làm thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 Công văn số 1488/TĐC-ĐGPH ngày 21/10/2009 Thông tư 38/2015/TT-BTC...
 55. Daisyhoang0405

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu máy xông tinh dầu

  THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY XÔNG TINH DẦU --------------------------------------------------- Máy xông tinh dầu được xếp vào nhóm mặt hàng điện dân dụng. Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy xông tinh dầu được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12...
 56. YenNhilogistics

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu kệ sắt để đồ

  Chính sách nhập khẩu kệ sắt để đồ Quy trình làm thủ tục nhập khẩu và chính sách nhập khẩu kệ sắt để đồ được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị...
 57. Trương Thảo Vy

  Nhận gửi hàng thực phẩm đi Mỹ

  HÀNG HÓA BẠN CÓ - VẬN CHUYỂN CỨ ĐỂ TIẾN VIỆT EXPRESS LO TIẾN VIỆT EXPRESS vẫn cứ nỗ lực và làm việc hết mình mỗi ngày. Chúng tôi chuyên vận chuyển đa dạng các loại hàng hóa: ∎Hàng quần áo, thực phẩm khô như: bánh, kẹo, mứt, cá khô hay sách vở, khẩu trang, thuốc các loại. Phù hợp cho du học sinh...
 58. YenNhilogistics

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu chậu bồn tắm

  Thủ tục nhập khẩu chậu bồn tắm, mã hs baths, thuế nhập khẩu, thuế GTGT và chính sách nhập khẩu bồn tắm massage. Là những nội dung chính mà Door to Door Việt muốn chia sẻ đến Quý vị trong bài viết này. Chính sách nhập khẩu bồn tắm nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định...
 59. YenNhilogistics

  Tư vấn Cước vận chuyển từ Hồ Chí Minh đi Kuala Lumpur đường biển và đường không

  Cước vận chuyển từ Hồ Chí Minh đi Kuala Lumpur đường biển và đường không, lịch tàu container hàng nguyên container FCL, hàng lẻ LCL và những phụ phí local charge tại Cát Lái. Là những nội dung chính mà Door to Door Việt muốn chia sẻ đến Quý vị trong bài viết này. Kuala Lumpur là thành phố lớn...
 60. YenNhilogistics

  Tư vấn Thủ tục nhập khẩu đồ nội thất, mã hs đồ nội thất gỗ, nhựa, inox

  Thủ tục nhập khẩu đồ nội thất, mã hs đồ nội thất gỗ, nhựa, inox, thuế nhập khẩu, thuế GTGT và chính sách nhập khẩu đồ dùng nội thất. Là những nội dung chính mà Door to Door Việt muốn chia sẻ đến Quý vị trong bài viết này. Đồ nội thất hay vật dụng, thiết bị nội thất đôi khi được gói gọn là nội...
 61. T

  Vận chuyển hàng từ Việt Nam đi Trung Quốc

  Trung Quốc là đất nước có lãnh thỗ lớn nhất thế giới song song với việc lãnh thổ lớn dân cư của Trung Quốc cũng thuộc top nhiều trên thế giới và là nước phát triển kinh tế lớn. Với những điều kiện thuận lợi như vậy dĩ nhiên nhu cầu xuất nhập khẩu tại đất nước này rất lớn. Vì địa lý của Trung...
 62. T

  Công ty vận chuyển hàng hoá đi Mỹ

  Về mặt địa lý Mỹ giáp Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương và bị Canada chia cách khỏi Hoa Kỳ lục địa. Hawaii gồm một chuỗi các đảo nằm trong Thái Bình Dương, phía tây nam Bắc Mỹ. Puerto Rico, lãnh thổ quốc hải đông dân nhất và lớn nhất của Hoa Kỳ, nằm trong đông bắc Caribbe. Trừ một số lãnh thổ...
 63. T

  Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đến Lào

  Chắc các bạn cũng biết Lào là một quốc gia không giáp biển lại có cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện và phần lớn lực lượng lao động thiếu kĩ năng, Lào vẫn là một trong những nước nghèo nhất Đông Nam Á nên hình thức vận chuyển qua đất nước này chỉ có 2 đường là đường bộ hoặc đường hàng không. Công ty...