vcr

 1. Đèn phòng sạch 1200mm - 3 bóng

  Đèn phòng sạch 1200mm - 3 bóng

  Đèn phòng sạch 1200mm-3 bóng - https://vietnamcleanroom.com/mang-den-phong-sach-1200mm-3-bong
 2. Máng đèn phòng sạch 1200mm - 2 bóng

  Máng đèn phòng sạch 1200mm - 2 bóng

  Máng đèn phòng sạch 1200-2 bóng - https://vietnamcleanroom.com/mang-den-phong-sach-1200mm-2-bong
 3. Máng đèn phòng sạch 600mm - 3 bóng

  Máng đèn phòng sạch 600mm - 3 bóng

  Máng đèn phòng sạch 600mm - 3 bóng - https://vietnamcleanroom.com/mang-den-phong-sach-600mm-3-bong
 4. Máng đèn phòng sạch 600mm - 2 bóng

  Máng đèn phòng sạch 600mm - 2 bóng

  Máng đèn phòng sạch 600mm - 2 bóng - https://vietnamcleanroom.com/mang-den-phong-sach-2-18w
 5. Đèn led Panel 300*600mm

  Đèn led Panel 300*600mm

  Đèn led Panel 300*600mm - https://vietnamcleanroom.com/den-led-panel-phong-sach-300-600
 6. FFU - Fan Filter Unit 575 - Thiết bị lọc không khí VCR - Quạt lọc khí phòng sạch - Quạt lọc HEPA

  FFU - Fan Filter Unit 575 - Thiết bị lọc không khí VCR - Quạt lọc khí phòng sạch - Quạt lọc HEPA

  FFU - Fan Filter Unit 575 - Thiết bị lọc không khí VCR - Quạt lọc khí phòng sạch - Quạt lọc HEPA - https://vietnamcleanroom.com/fan-filter-unit-ffu-vcr-575
 7. FFU - Fan Filter Unit 1175

  FFU - Fan Filter Unit 1175

  FFU - Fan Filter Unit 1175 - https://vietnamcleanroom.com/fan-filter-unit-1172
 8. Pass box phòng sạch | Hộp chuyển hàng phòng sạch | Passbox khóa liên động điện tử

  Pass box phòng sạch | Hộp chuyển hàng phòng sạch | Passbox khóa liên động điện tử

  Pass box phòng sạch | Hộp chuyển hàng phòng sạch | Passbox khóa liên động điện tử - https://vietnamcleanroom.com/pass-box-khoa-lien-dong-dien-tu
 9. Khóa GLI70

  Khóa GLI70

  Khóa GLI70 - https://vietnamcleanroom.com/khoa-cua-panel-gli70
 10. Khoá liên động đôi VCR

  Khoá liên động đôi VCR

  Khoá liên động đôi - https://vietnamcleanroom.com/khoa-lien-dong-doi-vcr
 11. Khoá liên động bốn VCR

  Khoá liên động bốn VCR

  Khoá liên động bốn VCR - https://vietnamcleanroom.com/khoa-lien-dong-bon-vcr-x4
 12. Khoá liên động 3 VCR

  Khoá liên động 3 VCR

  Khoá liên động 3 VCR - https://vietnamcleanroom.com/khoa-lien-dong-ba-vcr
 13. Khoá liên động ba Sangma

  Khoá liên động ba Sangma

  Khoá liên động ba Sangma - https://vietnamcleanroom.com/khoa-lien-dong-ba