vệ sinh khách sạn

  1. L

    Tổng hợp quy trình và các khu vực cần vệ sinh trong khách sạn

    Vệ sinh khách sạn không đơn giản chỉ là việc chỉ lau dọn khu vực nào đó thuộc khách sạn, thấy chỗ nào bẩn thì làm sạch. Mà cần phải có quy trình chuẩn để nhân viên vệ sinh tuân theo. Hãy cùng tham khảo quy trình cần phải làm vệ sinh khách sạn sau Các khu vực công cộng trong khách sạn bao...
  2. L

    Ghim lại các nguyên tắc và quy trình vệ sinh khách sạn, nhà hàng

    Làm vệ sinh công nghiệp tại nhà hàng - khách sạn ngỡ như đơn giản nhưng lại cần đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khác nhau để đạt được hiệu quả cao. Khi làm công tác vệ sinh, cần tuân thủ các nguyên tắc cũng như quy trình mới có thể mang lại hiệu quả cao. Vậy, những nguyên tắc, quy trình ấy là gì? Cùng...