ý nghĩa trống đồng

  1. ducdongqh

    Cần bán Ý Nghĩa Trống Đồng - Sâu sắc, nhân văn, tốt đẹp

    Từng họa tiết, từng đường nét trên mặt trống đồng đều rất sinh động và ẩn chứa sau đó là những ý nghĩa những giá trị văn hóa của thời kỳ hưng thịnh nhà nước Văn Lang. Trống đồng không chỉ đơn thuần được coi là một nhạc khí mà còn được coi như là biểu tượng của nền văn hóa, của dân tộc Đại Việt...